Kalender Kegiatan

Januari 2019

21 : Awal Perkuliahan Semester Genap T.A 2018/2019

February 2019

9, 10 : Upgrading KMHD IPB 2019

Maret 2019

3 : Bakti Sosial KMHD IPB 2019*

13-23 : Ujian Tengah Semester Genap T.A 2018/2019

31 : Technical Meeting Lomba Tari Kajian Bersama (KARMA) 2019

April 2019

7 : Perlombaan Kajian Bersama (KARMA) KMHD IPB 2019

14 : Seminar Kajian Bersama (KARMA) KMHD IPB 2019

Mei 2019

15 : Akhir Perkuliahan Semester Genap T.A 2018/2019

16-25 : Ujian Akhir Semester Genap T.A 2018/2019

Juni 2019

Juli 2019

Agustus 2019

September 2019

21,22 : Open House KMHD IPB 2019*

Oktober 2019

26, 27 : Tirta Yatra KMHD IPB 2019*

November 2019

3 : Suksesi KMHD IPB 2019*

Desember 2019

 

*) Masih memungkinkan terjadi perubahan jadwal